Plánovaný servis plynových zariadení eliminuje poruchy a zabezpečuje dosiahnutie optimálnych pracovných podmienok zabezpečujúcich maximálnu prevádzkovú efektivitu a nákladovú efektívnosť.

Správne udržiavanie plynového systému by sa nemalo podceňovať vo firmách ani domácnostiach.

Spoločnosť plyn-servis.sk ponúka našim klientom pravidelný servis plynových zariadení pre rôzne typy plynových zariadení. Zabezpečujeme servis od ohrievačov vody, komerčných kuchýň, priemyselných zariadení, až po údržbu plynových staníc. Spoločnosť plyn-servis.sk sa zameriava na inštaláciu plynových zariadení pre hotely, reštaurácie, komerčné a priemyselné objekty.

Vysokokvalifikovaný pracovný tím môže okamžite reagovať na mimoriadne udalosť, ako je napríklad únik plynu. Poskytujeme pohotovostnú službu pre našich klientov.

Dôležitosť správnej údržby všetkých plynových zariadení by sa malo byť pravidelné, aby sa predišlo poruchám a znižovali sa prevádzkové náklady.

  • Revízie rozvodov plynu a elektriky
  • Rozvody plynu v budovách, rodinných domoch, bytoch, bytovkách
  • Rekonštrukcie rozvodov plynu (stupačky)
  • Odstraňovanie únikov plynu v domoch, bytoch, budovách