NON-STOP HAVARIJNÁ SLUŽBA

Poskytujeme zabezpečenie všetkých činností vedúcich k odstráneniu havárie, resp. poruchy v objekte v čo najkratšom čase.

Služby, ktoré ponúkame je možné využiť aj pri plánovaných opravách, ako je údržba, servis, montáž technologických zariadení či rekonštrukcie priestorov v objekte.

Naša havarijná služba ponúka rýchle a kvalitné odstránenie havarijného stavu vzniknutého v nehnuteľnosti prostredníctvom odborne kvalifikovaných pracovníkov. Naše služby je možné využiť aj pri plánovaných opravách, údržbe, servise, montáži technologických zariadení, rekonštrukcii priestorov v objekte a podobne.

Pravidelné čistenie a sledovanie stavebného stavu vedie k udržaniu štandardnej bezporuchovej funkcie potrubia a k zníženiu nákladov na jeho používanie.

V rámci komplexnosti služieb ponúkame aj opravy a údržbu vášho vykurovacieho systému – kotolne. Dlhoročné skúsenosti s prevádzkou, údržbou a servisom kotolni nám ukázali, na čo je potrebné sa zamerať, ktoré súčasti sú náchylne k poruchám po určitej dobe prevádzky a je potrebné ich včas vymeniť, vám zaručia predlženie činnosti vášho vykurovacieho systému bezhavarijných stavov, čo vám ušetrí značné finančné prostriedky.