Elektroinštalácia a elektroúdržba

  • Projektovanie elektroinštalácie
  • Montáž, oprava a údržba elektroinštalácie
  • Kompletná elektroúdržba budov
  • Elektroúdržba prípojok
  • Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov
  • Odstraňovanie porúch zistených pri prehliadkach
  • Preventívna údržba elektrických zariadení a bleskozvodov