Vypracujeme vám projektovú dokumentáciu pri rekonštrukcii vykurovacieho systému.
Cieľom rekonštrukcie vykurovacích systémov a zdrojov tepla je modernizácia budov t.j. zabezpečenie vysokého komfortu vnútorného prostredia pre ich užívateľov. Je potrebné navrhovať takú techniku, ktorá je vysoko účinná a efektívna, nezaťažujúca životné prostredie, prevádzkovo spoľahlivá, riadená prostredníctvom automatickej regulácie a tým je schopná reagovať na okamžitú potrebu tepelnej energie z hľadiska individuálnych požiadaviek človeka vo vnútornom prostredí alebo z hľadiska zmeny klimatických faktorov.